Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Wie is wie?

Jasmien Hooyberghs - beleidsverantwoordelijke kwaliteit

Jasmien Hooyberghs

beleidsverantwoordelijke kwaliteit
jasmien.hooyberghs@kli.stijn.be
011 - 34 91 55

 

De missie en visie van De Klimroos omzetten in de praktijk. Dat is de kern van mijn werk als beleidsverantwoordelijke kwaliteit. 

Concreet betekent dit dat ik aan de hand van input van zorggebruikers en personeel een kwaliteitsbeleid ga uitwerken. Het gaat hier om kwaliteit in al zijn facetten: kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg, een degelijk, kwalitatief personeelsbeleid, enz. 

In nauwe samenwerking met mijn collega’s bouw ik mee aan warme én professionele zorg op maat!