Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Getuigenissen

Fanny

Bert voelt zich gelukkig en houdt van het leven.

Bert voelt zich gelukkig en houdt van het leven, dat hij uit in zijn positieve ingesteldheid.

KLI Fanny en Bert 2.jpg

Hoe zijn jullie bij De Klimroos terecht gekomen?

Na Bert zijn fietsongeval verbleef hij 6 maanden in het ZOL te Genk en 6 maanden te Waterschei. Nadien 6 jaar in de MS kliniek te Overpelt. Eerst om te revalideren, nadien afwachtend op een plaats in een nursingtehuis. Na vele ondernemingen van mij zelf, en de gepaste antwoorden van onze directeur aan mijnheer Groenen, toen directeur in de MS, kon Bert naar De Klimroos op Sint-Oda domein. Trouwens Bert was Lieve Van de Broek haar eerste opname.

Hoe zie je De Klimroos als zorginstelling?

In De Klimroos krijgt iedere zorggebruiker de juiste aangepaste zorg die hij of zij nodig heeft. Elk persoonlijk probleem is bespreekbaar. Directie en personeel doen veel inspanning om de zorg voortdurend te verbeteren. Vlotte communicatie tussen familie en instelling. De Klimroos is een instelling met nog veel potentieel.

Wat maakt Bert gelukkig?

Bert heeft aanvaard dat zijn leven totaal is veranderd. Het sociale in hem maakt dat hij nog goede contacten met familie en zijn vrienden heeft. Ook zijn therapeuten, verpleging en opvoedsters liggen hem nauw aan het hart. Zo heeft hij dagelijks wel iets om naar uit te kijken. Zijn computer geeft hem ook veel voldoening om zijn gevoelens te uiten, wat anders niet altijd kan.  Bert voelt zich gelukkig en houdt van het leven, dat hij uit in zijn positieve ingesteldheid.

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

Niemand ook wij niet kunnen ineen glazen bol kijken. Wij hopen terug contacten te kunnen hebben gewoon zonder bubbels.En dat in onze multiculturele samenleving meer respect en verdraagzaamheid voor elkaar. En met heel veel goede moed samen naar de toekomst kijken, dan komt het goed.

Je zetelt ook in de Gebruikersraad. Hoe ervaar je dat?

Fijn dat ik die kans heb gekregen. Moedig hoe dat die zorggebruikers ondanks hun NAH toch trachten zo goed mogelijk hun zelfstandig leven te leiden. Telkens met vragen en onderwerpen naar de vergadering komen die belangrijk zijn om levenskwaliteit nog te verbeteren. Heel goede sfeer onder elkaar. Voel er mij goed.